Nét văn hóa Cờ Kinh Tây Tạng

Lhasa, sáng sớm tinh mơ, đoàn người hành hương nối tiếp nhau dài hàng cây số, tay xoay lồng kinh nhỏ, trong đó có để lời Phật dạy. Với họ, sự xoay không ngừng đó làm sống lời Phật dạy, với ý nghĩa nguyện cầu cho lời kinh sống mãi.

Ở xứ sở cao trên 4.000m huyền bí này, ý nghĩa đó còn ngụ trong sự treo những sợi dây mang đầy cờ kinh nhỏ trên các sườn núi tuyết, trước thềm nhà… lộng gió để kinh in trên cờ được phất mạnh, gây linh động lời Phật dạy. Có khi những lồng trụ kinh được xoay bằng dòng nước trên các suối, lạch, sông, thánh hồ… thơ mộng.

Trên các vách núi tuyết hút hồn, người Tạng treo cờ kinh để đánh dấu đường hành hương hay mốc dấu nơi điểu táng cho những người đã về thế giới bên kia.

Một số hình ảnh Cờ Kinh Tây Tạng:

Nét văn hóa Cờ Kinh Tây Tạng

Nét văn hóa Cờ Kinh Tây Tạng

Nét văn hóa Cờ Kinh Tây Tạng

Nét văn hóa Cờ Kinh Tây Tạng

Nét văn hóa Cờ Kinh Tây Tạng

Nét văn hóa Cờ Kinh Tây Tạng

Photographer: Hùng Fidel